Skip to content Skip to footer

Завичајни писац

Поезију пише и објављује од ране младости. У новије вријеме објављује и краће прозне радове. Објављивао у многим листовима и часописима. Књиге поезије: „Тамо гдје просјак сања“ (1994), „Чу’ једнаки“ (1995), „Не збори ако не умијеш“ (2000), „Бијег из нигдине“ (2005), „Штап попа Стевана“ (2009).

Leave a Reply

Адреса: Трг 13. јул , 84210 Пљевља

Тел/факс:  068 / 880 - 220

ПИБ (матични број): 02009226

Жиро рачун: 555 - 2909 - 55; 510 - 24549 - 16

Е-mail:   junb.ssamardzic@gmail.com

Народна библиотека "Стеван Самарџић"  2024