Skip to content Skip to footer

Завичајно одјељење

Завичајно одјељење

Библиотека систематично ради на прикупљању, критичком одабирању, стручној обради и презентирању посебног дијела фонда који чини „Завичајну збирку“. Ова збирка обухвата листове, часописе, монографије, војне и историјске карте, фотографије, музикалије, каталоге изложби итд., дакле све оно што је по дефиницији библиотечки материјал а настало је на подручју Пљеваља или је тематски везано за ово подручје, дјела писаца који су рођењем или радом везани за овај крај или живе у њему… Ради заштите, овај материјал се искључиво користи у просторијама Библиотеке.

Заинтересованим корисницима, прије свега онима који истражују пљеваљски крај (прошлост пљеваљског краја, етнографију, духовно наслеђе, еколошке проблеме и сл.) омогућен је увид у грађу која се чува у другим библиотекама, односно њено коришћење у овој библиотеци путем међубиблиотечке позајмице.

У оквиру овог Одјељења тренутно се ради на систематизовању пљеваљског књижевног наслеђа. Први корак у том послу је формирање био-библиографија писаца пљеваљског краја (“Завичајни писци”), као и збирке фото записа  “Пљевља кроз вријеме”.

фотографија

Адреса: Трг 13. јул , 84210 Пљевља

Тел/факс:  068 / 880 - 220

ПИБ (матични број): 02009226

Жиро рачун: 555 - 2909 - 55; 510 - 24549 - 16

Е-mail:   junb.ssamardzic@gmail.com

Народна библиотека "Стеван Самарџић"  2024