Skip to content Skip to footer

Одјељење стручне књиге са читаоницом

Одјељење стручне књиге са читаоницом

Читаоница је смјештена у централном дијелу Библиотеке, са простором од око 160 м2 и око 90 читалачких мјеста. Читаоница је уређена и опремљена тако да читав амбијент дјелује присно и топло и омогућава пријатан боравак уз књигу и читање.

Корисницима овдје стоји на располагању Референсна збирка од преко 1000 библиографских јединица (приручници, енциклопедије, лексикони, речници…) из свих области знања.

Простор читаонице предвиђен је за коришћење стручне литературе, серијских публикација (часописи, листови, дневне новине…), за припремање испита ђака и студената као и све врсте истраживачког рада са литературом која се не позајмљује ван Библиотеке.

У Читаоници се одржавају и све књижевне приредбе у организацији Библиотеке или у сарадњи са другим установама – књижевни сусрети, вечери поезије, промоције и изложбе књига, научни скупови и сл.

У овом одјељењу повремено се организују изложбе нових публикација из разних области научног стваралаштва, под устаљеним називом нове књиге.

Читаоница: мјесто носталгичних присјећања бројних генерација

Читаоница уочи реновирања Дома културе

Адреса: Трг 13. јул , 84210 Пљевља

Тел/факс:  068 / 880 - 220

ПИБ (матични број): 02009226

Жиро рачун: 555 - 2909 - 55; 510 - 24549 - 16

Е-mail:   junb.ssamardzic@gmail.com

Народна библиотека "Стеван Самарџић"  2024