Skip to content Skip to footer

О нама

О нама

Библиотека је смјештена у Дому културе, гдје располаже са преко 500м2 функционалног простора, солидном опремом и богатим књижним фондовима од преко 60.000 књига и око 7.000 јединица периодичних публикација и већим бројем јединица некњижне библиотечке грађе.

Библиотека данас
 – богати фондови класичне књижевности
 – најновија издања домаће и стране књижевности
 – широк избор стручне литературе из свих области знања
 – већи број листова и часописа
 – богат фонд завичајне збирке
 – коришћење интернета и мултимедијалних издања
 – позајмице књига из других библиотека
 – књижевне вечери, трибине, изложбе књига…
 – креативне радионице за најмлађе кориснике

 

Рад је организован по одјељењима, свако одјељење има физички одвојен простор, опрему и књижни фонд.

0
Књижни фонд
0
Број регистрованих чланова

Адреса: Трг 13. јул , 84210 Пљевља

Тел/факс:  068 / 880 - 220

ПИБ (матични број): 02009226

Жиро рачун: 555 - 2909 - 55; 510 - 24549 - 16

Е-mail:   junb.ssamardzic@gmail.com

Народна библиотека "Стеван Самарџић"  2024