Skip to content Skip to footer

Одјељење за одрасле

Одјељење за одрасле

Одјељење за одрасле организује рад са корисницима старијим од 14 година. Овдје је смјештен највећи дио књижног фонда Библиотеке. Поред књига из области белетристике које се по правилу дају на коришћење ван Библиотеке, Одјељење чува и значајан фонд стручне литературе из свих области знања. Стручна литература се искључиво користи у читаоници. Књижни фонд је распоређен према УДК систему и приступ белетристици је слободан.

У саставу овог одјељења налази се и мјесто будуће медијатеке.

На овом одјељењу корисници могу позајмити и резервисати публикације, добити корисне савјете за читање, консултовати библиотекара при избору литературе за израду стручних радова као и у вези с начином и могућностима коришћења библиотечког фонда, каталога и опреме.

Овдје се путем институције међубиблиотечке позајмице може од других библиотека позајмити стручна литература неопходна за израду свих врста публицистичких, стручних и научних радова. Овако позајмљена литература је под посебним режимом заштите и користи се искључиво у просторијама Библиотеке.

У оквиру овог одјељења постављена је и стална изложба новоприспјелих публикација под устаљеним називом нове књиге.

Депо Одјељења за одрасле прије реновирања Дома културе

Адреса: Трг 13. јул , 84210 Пљевља

Тел/факс:  068 / 880 - 220

ПИБ (матични број): 02009226

Жиро рачун: 555 - 2909 - 55; 510 - 24549 - 16

Е-mail:   junb.ssamardzic@gmail.com

Народна библиотека "Стеван Самарџић"  2024