Skip to content Skip to footer

Завичајни писац

Пише поезију, прозу и драме. Објавио књигу поезије под насловом „Сабране пјесме“ (2003) и књигу прозе „Плод смрти“ (2004). Драмска дјела: „Врх“ (1976), „Иза шутње“ (1977), „Нит ( In vino veritas)“ ( 1982), „Phoenix је сагорио узалуд“ (1984), „Балада о екс шампиону“ (1985), „Луткино беспуће“ (1990), „Склониште“ (1992), „Мемоари Мине Хаузен“ (1995), „Назрети Фатима“ (1998), „У трагању за бојом кестена“ (2002).

Leave a Reply

Адреса: Трг 13. јул , 84210 Пљевља

Тел/факс:  068 / 880 - 220

ПИБ (матични број): 02009226

Жиро рачун: 555 - 2909 - 55; 510 - 24549 - 16

Е-mail:   junb.ssamardzic@gmail.com

Народна библиотека "Стеван Самарџић"  2024