Skip to content Skip to footer

Завичајни писац

Пише поезију. Објавио велики број пјесама у листовима и часописима. Објавио збирку поезије „Засечено небо“ (1996). Заступљен у многим зборницима литерарног стваралаштва. Један од оснивача књижевне манифестације „Лимске вечери поезије“. Добитник Књижевне награде „Блажо Шћепановић“ (1967) као и награде „Лимске вечери поезије“ (1974). Заступљен у више зборника позије.

Leave a Reply

Адреса: Трг 13. јул , 84210 Пљевља

Тел/факс:  068 / 880 - 220

ПИБ (матични број): 02009226

Жиро рачун: 555 - 2909 - 55; 510 - 24549 - 16

Е-mail:   junb.ssamardzic@gmail.com

Народна библиотека "Стеван Самарџић"  2024