Skip to content Skip to footer

Завичајни писац

Пјесник, новинар и публициста. Објављивао пјесме у многим листовима и часописима. Објавио књигу поезије „Разговор са Злодолом“ (1983). Збирку пјесама под насловом „Трагови постојања“ објавили су његови пријатељи из Београда (б. г.)

Leave a Reply

Адреса: Трг 13. јул , 84210 Пљевља

Тел/факс:  068 / 880 - 220

ПИБ (матични број): 02009226

Жиро рачун: 555 - 2909 - 55; 510 - 24549 - 16

Е-mail:   junb.ssamardzic@gmail.com

Народна библиотека "Стеван Самарџић"  2024