Skip to content Skip to footer

Завичајни писац

Дипломирала психологију у Београду. Живи у Пљевљима, гдје ради у Дому здравља на пословима психодијагностике, психотерапије и едукације. Ради са дјецом, омладином и одраслим – душевним болесницима, маргинализованим групама и жртвама насиља. Активно сарађује у савјетовалиштима, радионицама и учествује као едукатор у више институција и невладиних организација. Објавила три књиге базиране на теорији „психоструктурологије“, а то су: „Психоструктурологија“ (2006), „Математички модел психолошког система човека“ (2010) и „Психолошки систем: структура и измена структуре“ (2013).

Leave a Reply

Адреса: Трг 13. јул , 84210 Пљевља

Тел/факс:  068 / 880 - 220

ПИБ (матични број): 02009226

Жиро рачун: 555 - 2909 - 55; 510 - 24549 - 16

Е-mail:   junb.ssamardzic@gmail.com

Народна библиотека "Стеван Самарџић"  2024