Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Влада Црне Горе је на сједници од 11. јула 2019. године, на основу члана 33 став 3 Закона о зарадама у јавном сектору, донијела Одлуку о отпремнини у случају споразумног престанка радног односа запослених у јавном сектору.

У циљу реализације наведене Одлуке, као и Закључка Владе бр. 07-3038 од 11. јула 2019. године директорица, као старјешина ЈУ Народна библиотека “Стеван Самарџић”, је објавила јавни позив за споразумни престанак радног односа запослених у ЈУ Народна библиотека “Стеван Самарџић”

На основу јавног позива сви запослени у ЈУ Народна библиотека “Стеван Самарџић”, који имају најмање шест година радног стажа од којих посљедњу годину у јавном сектору, а који су заинтересовани за споразумни престанак радног односа уз исплату отпремнине требају да до 30. августа 2019. године поднесу директору захтјев за споразумни престанак радног односа.

Поред јавног позива, достављамо вам и Одлуку о отпремнини у случају споразумног престанка радног односа запослених у јавном сектору,Таблицу симулације износа отпремнине по основу споразумног престанка радног односа, на примјеру селектованих звања у јавном сектору, као и Образац захтјева који ће запослени подносилти у циљу пријаве за споразумни престанак радног односа.

Leave a Reply

Адреса: Трг 13. јул , 84210 Пљевља

Тел/факс:  068 / 880 - 220

ПИБ (матични број): 02009226

Жиро рачун: 555 - 2909 - 55; 510 - 24549 - 16

Е-mail:   junb.ssamardzic@gmail.com

Народна библиотека "Стеван Самарџић"  2024