Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Национална библиотека Црне Горе „Ђурђе Црнојевић“, одржала је Међународну конферецију библиотекара, архивиста и музеолога, 24. и 25. маја 2018. године. Циљ конференције био је да укаже на могућности нових технологија у овим областима културе, како би се повећао приступ знању, развиле нове стратегије, али и увеле нове услуге у циљу привлачења публике. Значај ове конференције потврђује се превасходно у размјени добрих пракси и сарадњи између различитих установа, уз изражену тежњу да се извори културне баштине, какви су музејски предмети, библиотечка и архивска грађа, што боље приближе јавности. Тиме се ствара добра основа за јачање међународне сарадње и размјену искустава. Током дводневне конференције своје радове су излагала 33 учесника из Црне Горе и региона. У раду конференције су учествовали запослени из наше Библиотеке, директорица Ђина Бајчета и виша библиотекарка Марија Кнежевић.

Leave a Reply

Адреса: Трг 13. јул , 84210 Пљевља

Тел/факс:  068 / 880 - 220

ПИБ (матични број): 02009226

Жиро рачун: 555 - 2909 - 55; 510 - 24549 - 16

Е-mail:   junb.ssamardzic@gmail.com

Народна библиотека "Стеван Самарџић"  2024