Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

“Meдитеранска церемонија” је трећа књига путописа Милке Лучић. Претходне двије књиге путописа су “Сенке из Кнососа” и “Мој Скарабеј”. Oвим путописом, који је истовремено један сентиментални дневник, књижевница је на аутентичан начин покушала да оживи све оне сјајне идеје и непревазиђене ствараоце који су на обалама Медитерана креирали темеље будућих цивилизација. Књига је изузетно занимљива, инспиративна, али истовремено захтијева солидно познавање историје, књижевности, умјетности и философије.Из самог наслова “Медитеранска церемонија”, (lat. Caeremonia – поштовање, обред), видан је један свечани тон који ауторка даје свом путешествију. Медитеран сe не посматра само као море и приобаље, у географском смислу, са свим својим климатским особеностима, већ као позорница на којој су се родиле толике цивилизације, европска култура и философија, “мјесто гдје се зачела игра копна и воде, митова и стварности, човјека и богова”. То је игра која још увијек траје, само је треба оживјети, учинити присутним оно што је одсутно, а што се на један симболичан начин показује као вјечно и непролазно. Тај интелектуални захват није могућ у свјесном дијелу наше личности гдје је стално присутна свијест о коначности, о собству, о баналности свакoдневице. У питању је, дакле, не само сјећање на раније догађаје, истријске личности и њихова дјела (како о њима говори историја), већ једно оживљавање смисла који заувијек остаје сачуван у духу мјеста на коме се књижевница налази док пише. Стога нам и сви ти ликови о којима говори – Хомер, Хераклит, Аристотел, Александар Македонски, Св. Августин, Јулије Цезар, Албер Kaми – овим путописом постају ближи, приснији, јаснији и инспиративнији. Тај невидљиви свијет који зрачи “необјашњивом енергијом” могуће је спознати кроз једно интуитивно (ирационално) сагледавање стварности (у теорији сазнања руске философије тај поступак је утемељен као интелектуално созрцавање). Управо је путовање прилика да се пред увијек новим предјелом замислимо као пред умјетничком сликом, доживљавајући увијек изнова катарзу изазвану присуством оног одсутног. А Медитеран је мјесто које, као ни једно друго на земљиној кугли, обилује богатством различитих цивилизација, њихових остатака, људских нада и стрепњи.. У том смислу ова књига може да нам послужи и као један психолошки водич: ” да ли су толика путовања управо то – покушај да се стална промјена заустави и допусти оном који обилази и додирује остатке старих цивилизација, док стоји на једном мјесту – да буде преварен мирноћом предјела, који је можда и прије неколико миленијума био исти”.Ходајући обалама Медитерана ауторка се присјећа Албера Камија који је, исто тако корачајући по пијеску, покушавао да добије одговор на основно философско питање – ” да ли вриједи или не вриједи живјети?” И, управо је хармонија сунца и мора, природе и човјека, хармонија из које је произишао грчки осјећај за мјеру, инспирисала Камија да се у свом трагању позове на грчког философа Хераклита, који каже: “Сунце неће прећи своје границе, јер би га откриле Ериније које чувају правду”. У том смислу ауторка закључује: “као што је код античких Грка и сунце имало своју границу, и човек мора да је изгради за себе, не само зато да се не би убио, већ да не би убијао друге. То јединство сунца, мора и човека, та својеврсна мјера и хармонија која се успоставља међу њима, само на медитеранским обалама, послужила је Камију да и у својим каснијим дјелима, у којима је био заокупљен више историјом и људском неразумношћу у њој, потражи могуће спасоносно решење за изгубљеног појединца…”Књига је од изузетне књижевне (литерарне), историјске, психолошке и, наравно, естетско-философске вриједности која све претходне обједињује у себи.  

Софија Јеловац  библиотекарка у НБ “Стеван Самарџић”објављено: 01.02.2012.

Leave a Reply

Адреса: Трг 13. јул , 84210 Пљевља

Тел/факс:  068 / 880 - 220

ПИБ (матични број): 02009226

Жиро рачун: 555 - 2909 - 55; 510 - 24549 - 16

Е-mail:   junb.ssamardzic@gmail.com

Народна библиотека "Стеван Самарџић"  2024