Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ЈЈУНБ ,,Стеван Самаржић” објавила је књигу ,,Грч” Радована Вујадиновића, која садржи избор монодрама које је писао дуги низ година. Књига је издата у 300 примјерака. Рецезенти ове књиге су афирмисани књижевници, између осталих то су: Драган Јовановић Данилов, др Видан Николић, др Бранко Бановић, др Михаило Пантић, др Милутин Пашић… Радован Вујадиновић је наставник, кустос, публициста и књижевник. Пише приче, приповијетке, умјетничке репортаже, драме и романе. Сарађује са више од педесет листова и часописа. Објавио је преко пет стотина приповиједака и више од сто прилога из историје. Објавио је преко тридесет књига. Заступљен је у уџбеницима, приручницима, антологијама, монографијама, лексиконима, домаћим и иностраним зборницима. Добитник је преко сто педесет књижевних награда за приповијетке и књиге у рукопису на анономним конкурсима. Као завичајни писац за допринос култури и књижевности добио је Награду ,,20. новембар” Скупштине општине Пљевља. Библиотека са њим сарађује дуги низ година.

Leave a Reply

Адреса: Трг 13. јул , 84210 Пљевља

Тел/факс:  068 / 880 - 220

ПИБ (матични број): 02009226

Жиро рачун: 555 - 2909 - 55; 510 - 24549 - 16

Е-mail:   junb.ssamardzic@gmail.com

Народна библиотека "Стеван Самарџић"  2024