Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

У издању ЈУ Народна библиотека ,,Стеван Самарџић”, објављена је збирка прича ,,У празној шаци” Наташе Журић. Књига је штампана у 300 примјерака у МН Графокартон, Бијело Поље. Наташа Журић је списатељица која је све присутнија на црногорској књижевној сцени захваљујући својим пјесмама, причама, кратким и дужим књижевним формама. Након романа ,,Исјечак круга” гд‌је је на посебан начин приказала трагику људске душе изгубљене у историјским и друштвеним превирањима с краја прошлог вијека и маестралне збирке пјесама ,,Аурорина залуд”, гд‌је је још једном показала раскош свог талента, окренула се прозном штиву и написала нову збирку прича о различитим судбинама. Збирка прича ,,У празној шаци” садржи осамнаест прча тематски различитих, али повезаних мотивима људске несреће и неминовности судбине. Суптилно, без примјеса патетике, дат је приказ живота у свим његовим облицима и човјек који је у таквим околностима принуђен да себи обезбиједи егзистенцију. Богата тематика, мноштво мотива, велики број ликова, доминација различитих наративних поступака, идеја, доводе до тешкоћа у класификацији овог штива, али истовремено доприноси његовој умјетничкој вриједности. У свом приповједачком маниру наставља да препознаје теме око себе, извлачи оне литерарно најзахвалније догађаје, зналачки комбинује, оплемењује их животним искуством зреле жене и на крају пружа прегршт прича које скупа носе универзалну поруку хуманости. Уредник и рецензент ове књиге је мр Дијана Тигањ, лектор и коректор је директорица Библиотеке Ђина Бајчета.

Директорица Ђина Бакцета

Leave a Reply

Адреса: Трг 13. јул , 84210 Пљевља

Тел/факс:  068 / 880 - 220

ПИБ (матични број): 02009226

Жиро рачун: 555 - 2909 - 55; 510 - 24549 - 16

Е-mail:   junb.ssamardzic@gmail.com

Народна библиотека "Стеван Самарџић"  2024