Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

„Хронике“ нису аутобиографија у правом смислу, већ фрагменти из богатог опуса овог легендарног музичара и пјесника. Оне су важан документ о једном времену и људима који су дали печат том времену и мијењали свијет посљедњих деценија двадесетог вијека.

„Хронике заправо нису налик ниједној одређеној врсти књиге. Једино с чим их можемо упоредити јесте нека Диланова песма – оне евоцирају призоре и лица и места – на рубу између документарног и надреалног, стварајући слојеве значења путем прецизних детаља, баш као и његови најбољи стихови.“ (Владислав Бајац)

Геопоетика, 2016.

Leave a Reply

Адреса: Трг 13. јул , 84210 Пљевља

Тел/факс:  068 / 880 - 220

ПИБ (матични број): 02009226

Жиро рачун: 555 - 2909 - 55; 510 - 24549 - 16

Е-mail:   junb.ssamardzic@gmail.com

Народна библиотека "Стеван Самарџић"  2024