Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Природне непогоде које су ових дана задесиле Црну Гору у великој мјери су угрозиле и рад Библиотеке. Као што знају наши корисници, Библиотека већ годинама ради у изузетно тешким условима, у неприкладном простору предузећа „Вектра Оптел“. Једном броју корисника (лица са посебним потребама, млађи дјечји узраст и старија лица), Библиотека је у новонасталим околностима практично постала недоступна. Због опасности од прокишњавања крова зграде и формирања леда у водоинсталацијама озбиљно је угрожен велики дио књижног фонда, који је иначе неадекватно ускладиштен и недовољно заштићен. Особље Библиотеке предузима све расположиве мјере у сврху заштите својих фондова и обезбјеђивања услова рада у ванредним околностима.

Leave a Reply

Адреса: Трг 13. јул , 84210 Пљевља

Тел/факс:  068 / 880 - 220

ПИБ (матични број): 02009226

Жиро рачун: 555 - 2909 - 55; 510 - 24549 - 16

Е-mail:   junb.ssamardzic@gmail.com

Народна библиотека "Стеван Самарџић"  2024