Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

„Облици прикупљања грађе везане за стваралаштво завичајних писаца у фондовима библиотека“, била је овогодишња тема Округлог стола који је Народна библиотека „Доситеј Обрадовић“ из Новог Пазара организовала у просторијама своје установе, 1. 11. 2019. године. Учешће на овом научном скупу, са својим стручним радовима, узеле су народне библиотеке из Србије и Црне Горе, представивши том приликом завичајне ресурсе у својим фондовима, као и све оне начине прикупљања саме грађе. Народну библиотеку „Стеван Самарџић“ Пљевља представила је библиотекарка завичајног одјељења Софија Јеловац.

Leave a Reply

Адреса: Трг 13. јул , 84210 Пљевља

Тел/факс:  068 / 880 - 220

ПИБ (матични број): 02009226

Жиро рачун: 555 - 2909 - 55; 510 - 24549 - 16

Е-mail:   junb.ssamardzic@gmail.com

Народна библиотека "Стеван Самарџић"  2024