Skip to content Skip to footer

Завичајни писац

Новинар, публициста и пјесник. Дугогодишњи уредник часописа „Мостови“ који издаје Међурепубличка културнопросветна заједница. Веома плодан писац. Објавио књиге поезије: „Боје тишина“ (1961), „Путеви и неповрати“ (1972), „Свемир без моста“ (1979), „Куда ћеш у пролазе скитачу“ (1994)

Leave a Reply

Адреса: Трг 13. јул , 84210 Пљевља

Тел/факс:  068 / 880 - 220

ПИБ (матични број): 02009226

Жиро рачун: 555 - 2909 - 55; 510 - 24549 - 16

Е-mail:   junb.ssamardzic@gmail.com

Народна библиотека "Стеван Самарџић"  2024