Skip to content Skip to footer

Завичајни писац

Писац романа, кратких проза, драма и радио драма. Прозна дјела: „Седми или осми војник“ (роман, 1976), „Стабло с коријеном“ (роман, 1987), „Људи у сјени“ (кратка проза, 1987), „Преко моста“ (кратка проза, 1996), „Врело прољеће“ (роман, 1999), „Крик“ (кратка проза, 2005), „Задње вријеме“ (кратка проза, 2006). Драмска дјела: „Тамо куд је отишао друг Шимун“ (1983), „Невријеме (1992), „Триптихон“ (1998) и „Мустафа Голубић: човјек конспирације“ (2007).

Leave a Reply

Адреса: Трг 13. јул , 84210 Пљевља

Тел/факс:  068 / 880 - 220

ПИБ (матични број): 02009226

Жиро рачун: 555 - 2909 - 55; 510 - 24549 - 16

Е-mail:   junb.ssamardzic@gmail.com

Народна библиотека "Стеван Самарџић"  2024