Skip to content Skip to footer

Завичајни писац

Пјесме и ликовне прилоге објавио у многим листовима и часописима. Објавио и збирку поезије „Аурорине благовијести“ (2006) и „Снохватице неспокоја“ (2014). .

Leave a Reply

Адреса: Трг 13. јул , 84210 Пљевља

Тел/факс:  068 / 880 - 220

ПИБ (матични број): 02009226

Жиро рачун: 555 - 2909 - 55; 510 - 24549 - 16

Е-mail:   junb.ssamardzic@gmail.com

Народна библиотека "Стеван Самарџић"  2024