Skip to content Skip to footer

Завичајни писац

Пише поезију и прозу. Објавио збирке поезије „Вилино коло“ (1995), „Четири мијене“ (1996), „Диоба ватре“ (1997), „Други круг ватре“ (1998), „Мјесец у крилу“ (2000), „Иза бране“ (2001), „Око пјесме“ (2007), као и збирку прича „Из Тараковине“. Коаутор је књиге „Тара и Тарани“ (2014). Добитник више књижевних награда за хаику поезију, као и награде „Златна струна“ на Фестивалу „Смедеревска златна јесен“ (2007).

Leave a Reply

Адреса: Трг 13. јул , 84210 Пљевља

Тел/факс:  068 / 880 - 220

ПИБ (матични број): 02009226

Жиро рачун: 555 - 2909 - 55; 510 - 24549 - 16

Е-mail:   junb.ssamardzic@gmail.com

Народна библиотека "Стеван Самарџић"  2024