Skip to content Skip to footer

Завичајни писац

Почео је да пише поезију веома рано. Већ као студент објављивао је у многим познатим књижевним листовима и часописима. Објавио је више књига поезије: „Јата благодатна“ (1978), „Време песме“ (1984), „Одбрана цвећа“ (1986), „Излазак сунца“ (1987), „По милости самоће“ (1991), „Искушавање пејсажа“ (1995) и „Песме“ (1997). Као веома даровит пјесник добио је неколико књижевних награда за поезију на Универзитету у Београду. Заступљен је у многим пјесничким зборницима антологијама у Србији и Црној Гори.

Leave a Reply

Адреса: Трг 13. јул , 84210 Пљевља

Тел/факс:  068 / 880 - 220

ПИБ (матични број): 02009226

Жиро рачун: 555 - 2909 - 55; 510 - 24549 - 16

Е-mail:   junb.ssamardzic@gmail.com

Народна библиотека "Стеван Самарџић"  2024