Skip to content Skip to footer

Завичајни писац

Објавио је више стручних и научних радова у просвјетним листовима и часописима. Дао је велики прилог истраживањима Дробњака и о томе објавио књиге: „Туристичке функције националног парка Дурмитор“ (1983), „Народне здравице из Дробњака и Потарског краја“ (1994), „Дробњак: народни живот и обичаји“ (1996), „Остојићи у историји, легенди и предању“ (1998), „С Пирлитора преко Дурмитора“ (1999), „Монографија села Врела под Дурмитором“ (2002), „Топонимија Дробњака“ (2003), „Дробњак, племенски живот и традиције“ (2004), „Монографија Основне школе у Врелима под Дурмитором“ (2004), „Наздрављач кроз Дробњак“ (2005), „Традиционална Дробњачка свадба“ (2006), „Монографија језерских школа“ (2007), „Тужбалице из моје околине“ (2008), „Из Дробњачке говорне прошлости“ (2011), „Хидронимија Дробњака“ (2013), „Микротопоними од села до села под Дурмитором“ (2014) и „Никола Бојовић“ (2014). Носилац је плакете Јован Цвијић и највећег одличја „Октоих“.

Leave a Reply

Адреса: Трг 13. јул , 84210 Пљевља

Тел/факс:  068 / 880 - 220

ПИБ (матични број): 02009226

Жиро рачун: 555 - 2909 - 55; 510 - 24549 - 16

Е-mail:   junb.ssamardzic@gmail.com

Народна библиотека "Стеван Самарџић"  2024