Skip to content Skip to footer

Завичајни писац

Писац, есејист, књижевни критичар, просветни и културни радник. У књижевни живот ушао са причама и афирмисао се као мајстор краћих прозних форми. Поред прилога у листовима и часописима, објавио и велики број књижевних дјела: „Божје огњиште“ (1974), „Борје“ (1975), „Глогово“ (1983), „Побратими“ (1985) „Сломоврат“ (1991), „Под млинским каменом“ (1996). Заступљен у многим зборницима и антологијама

Leave a Reply

Адреса: Трг 13. јул , 84210 Пљевља

Тел/факс:  068 / 880 - 220

ПИБ (матични број): 02009226

Жиро рачун: 555 - 2909 - 55; 510 - 24549 - 16

Е-mail:   junb.ssamardzic@gmail.com

Народна библиотека "Стеван Самарџић"  2024