Skip to content Skip to footer

Завчајни писац

Професор српског језика и књижевности, књижевник и књижевни критичар. Дугогодишњи члан редакције „Мостова“, једног од најстаријих часописа за књижевност, умјетност и културу у Црној Гори, а потом и његов главни и одговорни уредник. Значајан број прилога који су се односили на наставну књижевност, језик, оцјењивање ученика, а који су настали као плод великог и свестраног наставног искуства, објавила је у „Просвјетном раду“ и другим просвјетним листовима и часописима. Осим прилога из поља наставног и педагошког рада, Јестровићева је своја интересовања с подручја науке о књижевности и језика презентовала у одговарајућим публикацијама, као и на научним скуповима националног и интернационалног типа. Њене рецензије и научни радови заступљени су у бројним зборницима, као што су: „Зборник ЦАНУ“, „Liber Amicorum“, „Критика критике“, „Паштровићи“ и други. Објавила књигу „Поетика фрагментарне прозе Михаила Лалића“ (1996). Живи и ради у Пљевљима.

Leave a Reply

Адреса: Трг 13. јул , 84210 Пљевља

Тел/факс:  068 / 880 - 220

ПИБ (матични број): 02009226

Жиро рачун: 555 - 2909 - 55; 510 - 24549 - 16

Е-mail:   junb.ssamardzic@gmail.com

Народна библиотека "Стеван Самарџић"  2024