Skip to content Skip to footer

Завичајни писац

Писац и књижевни критичар. У књижевним круговима постао познат по својим књижевно-критичким радовима и есејима. Објавио књигу приповиједака „Зора над Злодолом“ (1978). Постхумно је изишао и његов роман „Тестамент“ (1995), као и збирка књижевно-критичких огледа „Искушења критичког приступа“ (1986).

Leave a Reply

Адреса: Трг 13. јул , 84210 Пљевља

Тел/факс:  068 / 880 - 220

ПИБ (матични број): 02009226

Жиро рачун: 555 - 2909 - 55; 510 - 24549 - 16

Е-mail:   junb.ssamardzic@gmail.com

Народна библиотека "Стеван Самарџић"  2024