Skip to content Skip to footer

Завичајни писац

Пише поезију од ране младости. Објављивао и сатирично-хумористичке прилоге у новинама и часописима. Аутор пјесничких збирки „Пирови порази“ (?) и „На небеску вагу“ (2008)

Leave a Reply

Адреса: Трг 13. јул , 84210 Пљевља

Тел/факс:  068 / 880 - 220

ПИБ (матични број): 02009226

Жиро рачун: 555 - 2909 - 55; 510 - 24549 - 16

Е-mail:   junb.ssamardzic@gmail.com

Народна библиотека "Стеван Самарџић"  2024