Skip to content Skip to footer

Завичајни писац

МИЛЕНКА ЦИЦА Б. ЧОЛОВИЋ, рођена је у Југову, Пљевља. Основну школу и гимназију завршила у Пљевљима, а Економски факултет у Београду. Члан УКС, УКЦГ, Друштва српских књижевника Црне Горе и Херцеговине и књижевног клуба Далма из Пљеваља. Живи и ради у Пљевљима. Пише прозу. Објављивала је у: Политици, Стварању, Драми, Новој зори, Књижевности, Књижевним новинама, Слову, Српском југу, Књижевном запису, Мостовима, Одзивима, Гласнику српском, Милешевцу, Свевиђу, Сои небеској, Народном животу, Нашем слову, Оглeдалу, Српском ослобођењу, Календару Просвјета, Јавности, Пљеваљским новинама итд. Има преко стотину својих библиографских јединица и значајан број радова о њој.
До сада је објавила:
КАД ТРАВЕ ГОВОРЕ (приповијетке), Просвета, Београд, 2000. г. Друго поновљено издање, Просвета, Београд, 2002. г.
ОНА КОЈЕ НЕМА (приповијетке), Просвета, Београд, 2006. г., Друго поновљено издање, Просвета, Београд, 2008. г.
ВИЛИНСКЕ МРЕЖЕ (легенде и ангдоте), Просвјета, Пале, 2009.г. Друго допуњено издање, Књижевна задруга, Подгорица и Просвета, Београд, 2011.г.
Треће допуњено издање, Штампар Макарије, Београд и Ободско слово, Подгорица, 2015.г.
МАРИЈА МАТИ (приповијетке), Просвета, Београд, 2014.г.

Leave a Reply

Адреса: Трг 13. јул , 84210 Пљевља

Тел/факс:  068 / 880 - 220

ПИБ (матични број): 02009226

Жиро рачун: 555 - 2909 - 55; 510 - 24549 - 16

Е-mail:   junb.ssamardzic@gmail.com

Народна библиотека "Стеван Самарџић"  2024