Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Библиотека је почела са учлањивањем корисника за 2015. годину. Цијена чланарине је као и претходних година, 5 евра на годишњем нивоу. Књижни фонд Библиотеке и ове године значајно је приновљен новим публикацијама домаће и стране издавачке продукције. Обновљен је и фонд школске лектире, као и литература за најмлађе. Да би користили услуге Библиотеке и наставили добру комуникацију и сарадњу, заборавни корисници, који публикације, позајмљене током 2014. године, још увијек нису раздужили, обавезни су да то учине што прије. Они који су из оправданих разлога (старост, болест и сл.) спријечени да донесу позајмљене публикације, могу нас о томе обавијестити ради договора о начину њиховог преузимања.

Телефон: 052/ 301-016; e-mail: s.biblio@t-com.me

Leave a Reply

Адреса: Трг 13. јул , 84210 Пљевља

Тел/факс:  068 / 880 - 220

ПИБ (матични број): 02009226

Жиро рачун: 555 - 2909 - 55; 510 - 24549 - 16

Е-mail:   junb.ssamardzic@gmail.com

Народна библиотека "Стеван Самарџић"  2024