Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Удружење библиотекара Црне Горе је 25. јуна 2019. године у Националној библиотеци Црне Горе „Ђурђе Црнојевић“ на Цетињу одржало Скупштину библиотекара. Удружење библиотекара Црне Горе је струковна невладина организација која се залаже за отварање нових и развој постојећих библиотека, за стално професионално усавршавање библиотекара, како би стручним знањима, вјештинама и иновативношћу омогућили корисницима брзу, тачну, прецизну и потпуну информацију. Удружење библиотекара активно ради на успостављању библиотечког система Црне Горе који подржава, подстиче и промовише општу, информатичку и информацијску писменост, слободу мишљења и изражавања, слободан приступ информацијама, њихов несметан проток, као и доживотно учење за све грађане. Удружење активно ради на чувању, његовању и презентацији писане и штампане културне баштине ширећи свијест о њеном значају. На Скупштини је изабрано ново руководство Удружења. У раду Скупштине узела је учешће и Народна библиотека ,,Стеван Самарџић” из Пљеваља.

Leave a Reply

Адреса: Трг 13. јул , 84210 Пљевља

Тел/факс:  068 / 880 - 220

ПИБ (матични број): 02009226

Жиро рачун: 555 - 2909 - 55; 510 - 24549 - 16

Е-mail:   junb.ssamardzic@gmail.com

Народна библиотека "Стеван Самарџић"  2024