Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Друга Међународна конференција библиотекара, архивиста и музеолога „Libraries, Archives and Museums Conference (LAM), Montenegro, 2019”, одржана је 16. и 17. маја, у организацији Националне библиотеке Црне Горе „Ђурђе Црнојевић” на Цетињу. Учешће у овом међународном скупу узеле су бројне библиотеке, архиви и музеји из Црне Горе и држава у окружењу. Тема овогодишњег окупљања је била „Европске смјернице за сарадњу библиотека, архива и музеја – УН Агенда 2030. за одрживи развој (The 2030 Agenda for Sustainable Development Goals)”.

Учешће у овом међународном скупу узеле су бројне библиотеке, архиви и музеји из Црне Горе и држава у окружењу. Тема овогодишњег окупљања је била „Европске смјернице за сарадњу библиотека, архива и музеја – УН Агенда 2030. за одрживи развој (The 2030 Agenda for Sustainable Development Goals)”. Учесници Конференције представили су у power point презентацијама културне ресурсе својих установа, као и све досадашње стратегије и иницијативе које су предузели у свом пословању, на што успјешнијем укључивању у стандарде модерног информацијског друштва.

Из Народне библиотеке „Стеван Самарџић“ учешће на Конференцији су узеле Ђина Бајчета, директорица Библиотеке, и Софија Јеловац, библиотекарка завичајног одјељења. Сви радови са овог скупа биће објављени у стручном зборнику, који ће се штампати у току године.

Leave a Reply

Адреса: Трг 13. јул , 84210 Пљевља

Тел/факс:  068 / 880 - 220

ПИБ (матични број): 02009226

Жиро рачун: 555 - 2909 - 55; 510 - 24549 - 16

Е-mail:   junb.ssamardzic@gmail.com

Народна библиотека "Стеван Самарџић"  2024