Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Народна библиотека “Стеван Самарџић” из Пљеваља расписује

                                             II КОНКУРС

за додјелу награде “Свитање” за књижевно стваралаштво младих

Право учешћа на Конкурсу имају млади ствараоци стално настањени на територији општине Пљевља, сврстани у двије узрасне категорије:
– узраст до 16 година;

– узраст од 16 до 25 година.

На Конкурсу се може учествовати са поетским и/или прозним радовима – највише два рада, обима до двије странице куцане обичним проредом.

Долазе у обзир само радови који до сада нису публиковани.

Радови се достављају у штампаној форми потписани шифром. Уколико се шаљу два рада, треба да су под истом шифром. У мањој затвореној коверти дати разрешење шифре, број телефона и адресу. Све ставити у већу коверту са назнаком о узрасту. Коверте морају бити запечаћене и потписане шифром.

Радови се достављају искључиво поштом, на адресу: Народна библиотека “Стеван Самарџић”, 84210 Пљевља, Трг 13. јул, поштански фах 34.

Конкурс ће бити отворен од дана објављивања на сајту Библиотеке до 31. марта 2012. године.

Радове приспјеле на Конкурс оцјењиваће петочлани стручни жири који је именовао Савјет библиотеке.

Новчаном наградом и дипломом наградиће се по један рад у свакој узрасној категорији. Награде ће бити додијељене у просторијама Библиотеке 23. априла, на Свјетски дан књиге.

Награђени радови биће објављени у “Љетопису” Народне библиотеке “Стеван Самарџић”, као и на сајту Библиотеке.

Leave a Reply

Адреса: Трг 13. јул , 84210 Пљевља

Тел/факс:  068 / 880 - 220

ПИБ (матични број): 02009226

Жиро рачун: 555 - 2909 - 55; 510 - 24549 - 16

Е-mail:   junb.ssamardzic@gmail.com

Народна библиотека "Стеван Самарџић"  2024