Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

У Библиотеци је обављена ревизија цјелокупног фонда монографских публикација. Овај веома сложен и одговоран посао, предвиђен Законом о библиотечкој дјелатности, рађен је у складу са Правилником о поступку, роковима и начину вршења ревизије библиотечких фондова, који је Министарство културе донијело 15.04.2011. године. Поступак ревизије извршила је Комисија за ревизију, док је Извјештај о извршеној ревизији усвојио Савјет Библиотеке, на сједници одржаној 16.07.2013. године.

Овим Извјештајем је утврђено стварно стање фонда, које броји 40.384 јединице. Одјељење за одрасле заступљено је са 31.836 књига, док Дјечије одјељење броји 8.548 књига. С обзиром да овај посао Библиотека обавља по први пут у својој историји, велики дио књижног фонда, нарочито школске лектире и белетристике, отписан је због застарјелости, оштећености и неактуелности. Стручна литература је сачувана, и не издаје се ван Библиотеке. Ревизија је била ограничена само на монографске публикације због веома тешких услова у којима Библиотека ради (измјештеност на привремену локацију због реновирања Дома културе). Ревизија серијских публикација биће обављена по повратку Библиотеке у своје реновиране и адаптиране просторије.

Leave a Reply

Адреса: Трг 13. јул , 84210 Пљевља

Тел/факс:  068 / 880 - 220

ПИБ (матични број): 02009226

Жиро рачун: 555 - 2909 - 55; 510 - 24549 - 16

Е-mail:   junb.ssamardzic@gmail.com

Народна библиотека "Стеван Самарџић"  2024