Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ЈУНБ ,,Стеван Самарџић” је издала збирку поезије за ђецу ,,Школа и друге пјесме” аутора Милорада Миша Јокнића. Наш суграђанин Милорад Јокнић, новинар и публициста, објавио је четири збирке поезије, хаику поезије, књигу књижевне критике а остале књиге су из области историографије и публицистике. Писање пјесама за ђецу је веома сложен и захтјеван посао, јер је ријеч о жанру који мора задовољити не само укус најмлађих читалаца већ и пружити поруке љубави, радости, разумијевања, осјећања среће, задовољства и сазнања. Збирка поезије садржи више од педесет пјесама на различите теме, примјерене ђеци из њиховог непосредног окружења, њихове доживљаје везане за породицу, природу и школу.

Leave a Reply

Адреса: Трг 13. јул , 84210 Пљевља

Тел/факс:  068 / 880 - 220

ПИБ (матични број): 02009226

Жиро рачун: 555 - 2909 - 55; 510 - 24549 - 16

Е-mail:   junb.ssamardzic@gmail.com

Народна библиотека "Стеван Самарџић"  2024